Корупцията у нас е най-голяма в съдебната система. Това сочат данните на организацията "Прозрачност без граници", цитирани от БНР.

Според изследването индексът за корупцията в съдебната система е 4.5, като 5 е изключително корумпиран сектор.

На второ място са класирани политическите партии, следвани от парламента и публичната администрация.

Стойността на индекса е 4.3, за парламента е 4.2, а публичната администрация - 4.1.

Сравнението между данните от 2007 и 2009 година показва, че се увеличава скептицизмътна българските граждани за ефективността на атикорупционните политики на правителството. Делът на хората, които определят тази дейност като определено неефективна, се е увеличил от 30% през 2007 г. на 36% през 2009 г.

Най-висок е делът на гражданите, които са платили подкуп на служители на полицията. Те съставляват 19%.

 Подкуп на длъжностни лица в съдебната система са платили 10%, а подкуп на служителите в земеделските служби - около 7%.