Общо 9900 дела са свършили съдиите от Върховния административен съд за първите шест месеца на 2019 г.

Това е с 1023 дела повече в сравнение със същия период на 2018 г., показва официалната статистика. Броят на образуваните дела за този период е общо 7855.

Наблюдава се тенденция за насрочване на по-ранни дати на делата за разглеждане във ВАС. Досега имаше дела, насрочени за след повече от 2 години поради свръхнатовареност на съдиите от върховния съд, които разглеждат около от 16 000 дела годишно.

Сред причините за повишаване на бързината в административно правораздаване са промените в Административнопроцесуалния кодекс от януари тази година, както и преразпределение на материя между отделенията във ВАС.