Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет препоръча на председателите на всички съдилища да отложат разглеждането на делата с до един месец заради коронавируса, съобщи lex.bg.

Наред с това, отново под формата на препоръка, са приети редица мерки за защита на магистратите, служителите и гражданите.

Стана ясно и че има риск да бъдат отложени изпитите за младши магистрати. Те са насрочени за няколко уикенда през април и трябва да бъдат проведени в зали на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Но в съвета са запознати с писмо на ректора на СУ проф. Анастас Герджиков, в което той предлага да бъдат преустановени лекциите, посещенията и други мероприятия до 30 април.

В тази връзка предстои днес Съдийската колегия да обсъди и отлагане на изпитите за младши съдии.

Решението за извънредните мерки беше взето с 9 гласа "за". Против бяха трима членове на съвета, а един поиска отлагането да е с 14 дни, колкото е карантината за коронавируса.

По изключение ще се гледат наказателните дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража; за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение; искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител; дела по несъстоятелност и по Закона за защита от домашното насилие; дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец; за осиновяване на дете.

Същевременно Съдийската колегия препоръчва административните ръководители да вземат рестриктивни мерки за ограничаване на възможностите за заразяване с коноравирус.

Сред тях са да бъде преустановено провеждането на общите събрания за приемане на докладите за 2019 г., да не се провеждат семинари, конференции и други служебни мероприятия, които предполагат струпване на хора, да се преустанови приемът на граждани в приемните към съдилищата, да се въведе максимален ограничителен режим в тази насока, поне четири пъти дневно да се дезинфекцират всички помещения, съдебни зали, асансьори, брави, дръжки и т.н., да се проветряват редовно помещенията, да се осигурят дезинфектанти на входовете на съдебните сгради за граждани, да се ограничат командировките, особено в рисковите държави, служителите, които работят с граждани, да бъдат с маски и ръкавици.

Препоръчва се на магистратите и служителите да не пътуват в рискови страни, да избягват близък контакт с кашлящи хора, да си мият редовно ръцете със сапун и да се използват антибактериални мокри кърпи. Колегията отправи и препоръка кашлящи служители и магистрати да се не явяват на работа и да уведомят личните си лекари.

Боян Магдалинчев, който е един от вносителите на предложението, заявява, че в съвета са били получени много обаждания от председатели на съдилища, които питат какви мерки ще предприеме ВСС заради коронавируса.

Шефът на Върховния административен съд Георги Чолаков обясни, че напрежението в съдебната система расте лавинообразно, а той е като в кръгова отбрана, защото получава обаждания от всички председатели на административни съдилища. Той обяви, че делата във ВАС ще бъдат отсрочени с две седмици.

"Видях се в екшън да намеря дезинфектанти и маски" заяви Георги Чолаков.

Красимир Шекерджиев препоръчва да се отложат заседанията само в съдебните райони на Плевен и Габрово, защото само там има установени болни с вирус.

"Здравият разум го изисква - ако ние укажем да се отложат всички заседания, това ще доведе до това съдебната система да спре за един месец. Това без съмнение ще се отрази не само на колегите, но и на икономиката. Заради четирима болни да сторим това превантивно, водени от притеснения, ми се струва неоправдано", подчерта Шекерджиев.

Все пак беше прието препоръката да важи за цялата страна.

Тепърва ще се обсъжда финансовата страна на въпроса, защото на много места парите не стигат.

Магдалинчев заяви, че само за да се дезинфекцира съдебната сграда във Велико Търново са необходими 1000 лева.