Потвърдиха условната присъда на бившия председател на Софийския градски съд (СГС) Владимира Янева. Едногодишната условна присъда по делото "Червей" тя получи и на втора инстанция, съобщи Правен свят, цитирайки решение на Софийския апелативен съд (САС). САС потвърди присъдата на първата инстанция, като я измени само, за да наложи на Янева и глоба, което градският съд беше пропуснал.

Прокуратурата твърди, че Янева е извършила продължавано престъпление, като на 12 септември 2013 г., 12 ноември 2013 г., 28 януари 2014 г. и 25 март 2014 г., два пъти е разрешила използване и два пъти е разрешила продължаване на експлоатацията на СРС в нарушение на закона.

В обвинителния акт се казва, че разрешенията са дадени по отношение на автоматизираната информационна система "Централен полицейски регистър" без тя да е обект за установяване на самоличността на лица, за които са получени данни и има основания да се предполага, че подготвят, извършват или са извършили тежки престъпления.

От прокуратурата искат увеличаване на присъдите на Янева и Костадинов

От прокуратурата искат увеличаване на присъдите на Янева и Костадинов

Двамата са обвинени по т.нар. дело "Червей"

В началото на 2016 година състав на СГС с председател Иван Коев призна Янева за виновна само по едно от обвиненията. Тя е виновна за разрешеното използване на СРС със 120 дни над допустимото по закон.

Тодор Костадинов, който е бивш шеф на дирекция в МВР, беше освободен от наказателна отговорност по обвинението за компютърно престъпление. Той беше осъден само на глоба от 3000 лева, като съдът го оправда за документни престъпления.

В мотивите на съдията бе записано, че е пропуснато налагане на Янева и глоба. То е задължително при обвинение по чл. 284в от Наказателния кодекс, но нямаше как да се поправи. Пропускът е отстранен от САС, който казва в решението си, че е съгласен с останалата част от присъдата на градския съд, както в осъдителната, така и в оправдателната част.

Янева беше признала, че е възможно да е имало пропуски в работата, но в никакъв случай не са били умишлени. В обясненията си пред САС тя разказа, че при даване на разрешения за СРС, за проверка на срокове и основания е ползвала информация от справки на службите.

Владимира Янева застана пред колегите си от Апелативния съд

Владимира Янева застана пред колегите си от Апелативния съд

Тя не се появи нито веднъж на първа инстанция на делото си

В конкретния случай в справката нямало отбелязване за предишни искания и разрешения, за да може тя да установи, че са изтекли максималните срокове. Това според апелативния съд е напълно защитна версия, защото по уникалните номера на обекта, в регистрите на СГС може да се направи проверка преди да се дават разрешения за СРС.

По отношение на Костадинов, който е признат за виновен за компютърно престъпление, отнасящо се до достъп без разрешение до данните в информационната система на МВР, двете инстанции са категорични, че той е извършил престъплението.

Костадинов е ползвал акаунта на служителка, за да влезе в системата и да провери дали е заличена полицейска регистрация на свидетел по делото. Според САС обаче е учудващо, че той няма обвинение за заличаването на полицейските регистрации на въпросния свидетел, което е и единствения резултат от прилагането на СРС по операцията "Червей".

"Този въпрос е изцяло от конституционно установената компетентност на Прокуратурата на Република България и тя не е повдигнала такова обвинение, поради което подсъдимият Костадинов следва да носи отговорност именно за престъпление по чл.319а, ал.4 вр. ал.1 НК, доколкото няма по-тежко повдигнато обвинение.

Според НК: Който унищожи, скрие или повреди чужд или не изключително нему принадлежащ документ с цел да причини другиму вреда или да набави за себе си или за другиго облага, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Ако деянията по ал. 1 - 3 са извършени по отношение на информация, представляваща държавна или друга защитена от закон тайна, наказанието е от една до три години лишаване от свобода, ако не подлежи на по-тежко наказание.

От тази гледна точка е необяснимо и не може да се коментира и развитото в протеста подробно твърдение за наличието на обща цел в подсъдимия Костадинов и подсъдимата Янева-Манолева да предоставят облага на свидетеля Г. чрез заличаване на полицейските му регистрации чрез "кухи" (според израза в допълнението към протеста - стр.2) сигнали, "фиктивни (по израза в допълнението към протеста - стр.2) проверки, "странни" разрешения (по израза в допълнението към протеста - стр.3) на подсъдимата за прилагане на СРС. Прокуратурата е имала достатъчно възможност да формулира своите обвинения и да докаже своите тези в открит и състезателен процес, а не да създава внушения чрез твърдения, които не могат да бъдат предмет на доказване в настоящия наказателен процес поради липсата на съответни обвинения", се казва в мотивите на САС.

Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Върховния касационен съд.