От Висшия съдебен съвет отговориха на твърденията на Цветан Цветанов, че съдиите, произнесли осъдителни присъди срещу него, били повишавани.

Припомняме, Цветанов бе осъден на 4 години затвор по едно от делата си на две инстанции – Софийски градски съд – през май 2014 години и Софийски апелативен съд на 9 февруари 2015-та. После обаче ВКС върна делото и последваха две оправдателни присъди – от САС и ВКС.

От ВСС информират, че апелативният съдия Спас Иванчев е повишен в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд – наказателна колегия, считано от датата на встъпване в длъжност, след събеседване в проведена конкурсна процедура за повишаване в длъжност и преместване.

В състава на конкурсната комисия, изготвила класирането, са участвали петима съдии от Върховен касационен съд. Съгласно чл. 189, ал. 8 от Закона за съдебната власт поименният състав на комисията е определен от Висшия съдебен съвет въз основа на изтеглен на публично заседание жребий измежду съдиите във Върховния касационен съд.

По повод на молба на съдия Тони Гетов пък – първият, произнесъл в СГС присъдата срещу Цветанов, Етичната комисия към ВСС не е установила данни за оказан натиск върху Гетов от страна на ръководството на СГС, от страни по делото или от политическа сила чрез член на неговото семейство.