Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Калоян Топалов от заеманата от него длъжност "административен ръководител - председател" на Софийския градски съд. Топалов е освободен и в качеството си на съдия. Промяната влиза в сила считано от 2 октомври тази година.

Шефът на СГС изненадващо подаде оставка

Шефът на СГС изненадващо подаде оставка

Калоян Топалов е посочил лични причини...

Колегията на ВСС освободи и Биляна Балинова от поста "заместник-председател" на СГС. Считано от 2 октомври Балинова също така ще бъде освободена от длъжността "съдия".

И двете решения на ВСС са взети във връзка с молби от Топалов и Балинова за освобождаването им от горепосочените длъжности.