Частният съдебен изпълнител Асен Т. е бил предаден на съд с обвинителен акт на Окръжната прокуратура в Шумен по три обвинения - за длъжностно присвояване на 321 109 лева , което е в особено големи размери и представлява особено тежък случай, и за две престъпления за данъчни задължения в особено големи размери - 66 630 лева.

Делото е било на специален надзор в Апелативната прокуратура във Варна поради своя характер и тежестта на престъпленията.

48-годишният Асен Т.  става частен съдебен изпълнител на 3 април 2006 г. Още в началото на дейността си умишлено създава хаос и безпорядък във воденото счетоводство, с което улеснява бъдещата си дейност по кражба на чужди пари, които са му поверени за управление и съхранение.

С решение на дисциплинарна комисия на Камарата на частните съдебни изпълнителик той първоначално е наказан с порицание, последвали две глоби в размер на по 1000 лева. Когато и това не постигнало дисциплиниращ ефект върху дейността на Асен Т., през август 2013 г. той бил глобен с 10 000 лева, а само четири месеца по-късно с решение на дисциплинарната комисия му било наложено наказание "Предупреждение за временно лишаване от правоспособност". В момента той е отстранен за срок от една година да упражнява дейността на частен съдебен изпълнител.

Подсъдимият открил специална сметка за осребряване на имуществото на длъжници в две банки. В тях постъпвали суми за удовлетворяване на вземанията на кредиторите си. С тези средства по закон той не може да използва за нищо друго освен за плащанията на вземания на кредиторите.

След отстраняването на Асен Т. от длъжност, определена от председателя на Шуменския окръжен съд комисия предала архива на частния съдебен изпълнител на друг ЧСИ в Шумен. Започнали да постъпват сигнали за липсващи парични средства. Новият ЧСИ установява множество нарушения с присвоени суми по различни изпълнителни дела.