Съдят шеф на аптека в Перник за документни престъпления, съобщиха от Апелативна прокуратура София.

Според документите през февруари 2014 г. обвиняемата Д.И. започнала работа на длъжност "ръководител аптека, фармацевт-магистър" в аптека в гр. Перник. Същата година аптеката сключва договор с Национална здравно-осигурителна каса за отпускане на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК.

С клаузите на договора бил установен строго определен ред, по който следвало "Изпълнителят" да отчита продажбите, както и плащанията от страна на НЗОК към дружеството.

Според документите, аптеката трябва да въведе: "фиксирана средна продължителност на обработване в изпълнение на договора на една рецепта и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни - 6 минути, а на тези по протокол (с утвърдена схема на лечение) - 3 минути".

Броят на отчетените рецепти пред Пернишката РЗОК трябва да съответства на броя обработени рецепти и протоколи съобразно работното време и броя на магистър - фармацевтите в аптеката. Ако не се спазвал срокът (от 3 и 6 минути - б.р.) се предвиждали санкции.

Другото задължително условие за "Изпълнителя" е само магистър-фармацевти да осигуряват отпускането на лекарства. Забранено било "помощник-фармацевтите" да продават лекарства и медицински изделия. Това условие предполага назначаване на повече магистри-фармацевти и увеличаване на разходите за труд и изплащане на задължителни осигурителни вноски.

За да се спести този разход на аптеката, бил сключен формален трудов договор с Д.К., магистър-фармацевт, която нито ходила на това работно място, нито получавала възнаграждение за това.

Според документите на прокуратурата целта била да се отчете симулативно по-висок брой на реално работещи магистър-фармацевти в аптеката, за да може да се обработват повече рецепти, като се правят икономии от заплати и задължителни осигурителни вноски.

За да бъде работеща схемата рецептурните бланки трябвало да бъдат обработвани от назначения магистър-фармацевт Д. К. Тъй като трябвало рецептите да бъдат обработени от обвиняемата, при отсъствието й от работното място тя представяла в РЗОК - гр. Перник рецептурни бланки, обработвани от името на Д.К. - с вписан нейният УИН, с положен нейн подпис.

Между 15 септември 2014 г. до 16 януари 2015 г. Д.И. тя съзнателно ползвала пред Районната здравноосигурителна каса множество фалшиви документи, които фактически били представяни чрез касиера на аптеката.

В над 1700 документи обвиняемата собственоръчно имитирала подписа на Д. К., полагайки го в графата за магистър-фармацевт, в това число и на попълнените по този начин рецептурни бланки.

Предстои делото да продължи в съда.