Съдят зъболекар заради неправомерно получаване на пари от Здравната каса, съобщиха от прокуратурата.

Според документите от юли 2011 г. обвиняемият Р. Д. работел като зъболекар в Разлог и до 2015 г. имал сключени договори с Районната здравноосигурителна каса - гр. Благоевград. Той ги подновявал всяка година.

Междувременно пациенти сигнализирали, че има отчетени дентални дейности на тяхно име, които реално на са били извършени от обвиняемия лекар.

Зъболекарят бил подложен на проверки от РЗОК Благоевград. Едните инспекции били по конкретни поводи и комплексни за цялостната му дейност. Жалби са подавани и до Районна прокуратура - Разлог, респективно препратени от РЗОК Благоевград.

Проверките открили и други пациенти, които не подозирали, че са получили зъболекарски услуги.

След като са установени разминавания и несъответствия във въведените данни са наложени санкции за извършвани неверни вписвания - манипулации на различна стойност.

Зъболекарят имал административна санкция, която е отменена от Административен съд - Благоевград и е възобновена административно - наказателната процедура. Срещу Р.Д. е било повдигнато обвинение за издаване на документи с невярно съдържание.

Действайки по този начин, в периода от 06 юли 2011 г. до 29 октомври 2014 г., лекарят е получил без правно основание парична сума в общ размер на 1720.83 лева от Здравната каса.