И съмненията за кражби на вода от "Напоителни системи" ще бъдат предавани на Прокуратурата, съобщиха от "Напоителни системи".

Сигналите ще се подават при констатирана кражба на вода или наличие на съмнение за кражба. Те ще са за всеки отделен случай.

Сигнали могат да се подават в съответния клон, на чиято територия е извършена кражбата, информират от дружеството. На интернет сайта на "Напоителни системи" ЕАД - www.nps.bg, могат да се намерят телефоните и адресите. Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани, предупреждават от дружеството.