Неверни са твърденията, че Софийски градски съд (СГС) е действал по изключение като е насрочил и разгледал искането за регистрация за политическата партия "Движение Да, България" за 17 дни и постановил решението веднага. Това се казва в позиция на съдебната институция във връзка с изявления на представители на политически партии относно дейността на съда и компетенциите му по регистрация на политически партии.

От съда са категорични, че изцяло не са верни твърденията, че е осигурено предимство на едни политически партии и са създадени пречки по отношение на други за участие в предсрочния вот. Според магистратите подобни изявления са мотивирани от друга цел, различна от прокламираната от авторите им за установяване на законност и справедливост.

От съда изтъкват на първо място обстоятелството, че насрочената от президента дата за изборите - 26 март, определя изключително кратък срок за подготовката и регистрацията на политическите партии в Централната избирателна комисия (ЦИК). Поради тази причина в съда е създадена организация, за да може необходимите удостоверения да бъдат издадени навреме и без да се чака установения 3-дневен срок. Положени били усилия съдебните състави да се произнесат по подадените заявления за регистрация и вписване на промени по партидите на политически партии.

„Презареди България” на Бареков получи регистрация и отива сама на избори

„Презареди България” на Бареков получи регистрация и отива сама на избори

Съдът не откри законови пречки за регистрацията

От съда обясняват, че заявленията за регистрация на политическа партия, както и вписване на промени в обстоятелствата на вече регистрирана такава, се разглеждат в открито съдебно заседание. В него участие взима и прокурор. Заявленията се разглеждат в едномесечен срок от постъпването им, като съдът трябва да се произнесе в 14-дневен срок от заседанието.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 7-дневен срок пред Върховния касационен съд (ВКС).

В 7-дневен срок от влизане в сила на решението за регистрация съдът вписва партията в регистъра и тя придобива качество на юридическо лице.

От съда излагат примери за разгледани в по-кратък от 17-дневен срок заявления, освен "Да, България". Такива са "Воля", "Комунистическа партия на България".

Съдията е взел решение по заявлението на Николай Бареков за "България без цензура" по време на съдебното заседание.

От съда са категорични, че вписването в регистъра се извършва след влизането им в сила. Затова било напълно нелегитимно и в противоречие със закона да се очаква при издаване на документи за участие в изборите съдът да се съобразява с невлезли в сила решения, независимо за коя политическа партия се касае.

Съдът регистрира „Да, България” на Христо Иванов
Обновена

Съдът регистрира „Да, България” на Христо Иванов

Той е доволен, че отиват на избори

Магистратите уточняват, че няма пречка регистрираните вече партии, каквато е "България без цензура", да участват в изборите.

От СГС подчертават, че правните субекти трябва да съобразяват собственото си поведение с предвидените от законите срокове, някои от които преклузивни. Затова трябвало да се има предвид, че промените в обстоятелствата по отношение ПП "България без цензура", за които е взето решение на 07.01.2017 г., са заявени за вписване едва на 24.01.2017 година. Това е станало при положение, че призоваването на страните е поне една седмица преди датата на съдебното заседание с оглед изискванията за редовност на призоваването. Необходимият срок за влизане в сила на съдебното решение е 7-дневен.

От съда са категорични, че усилията им са насочени към спазване на установените от закона процесуални срокове и стриктно прилагане на закона. Затова съдиите са категорични, че не заслужават дадените им негативни оценки и квалификации.