От антикорупционната комисия са поискали председателят на ВКС Лозан Панов да се яви при тях днес, 12 ноември, в 10 часа.

Подобно искане е грубо нарушаване на конституционния принцип на разделение на властите и същността на правовата държава е отговорът, изпратен до комисията от председателя на ВКС Лозан Панов.

Намирам, че няма правно основание за явяването ми в сградата на КПКОНПИ на посочената дата, категоричен е Панов.

Снимка 388969

Източник: ВКС

Писмото до председателя на Върховния касационен съд е подписано от зам.-председседателя на комисията Антон Славчев. Славчев си позволява да привиква председателя на Върховния касационен съд на основание чл. 41 от Правилника на комисията, за чийто зам.-шеф е назначен.

Ако документът, назован Правилник за устройството и дейността на КПКОНПИ и нейната администрация и публикуван на страницата на комисията, отговаря на членовете и алинеите, по които е призован председателя на Върховния съд, то те са следните: "чл. 41 е за: "организира дейностите, свързани с отлагането на ползването на платен годишен отпуск на служителите в комисията".

Лозан Панов да не се поставя над закона, пресече го Антикорупцията

Лозан Панов да не се поставя над закона, пресече го Антикорупцията

Панов е поканен за обяснение по ревизионен акт на НАП

Според поканата от зам.-шефа на антикорупционната комисия председателят на Върховния съд трябва да се яви пред двама специални агенти. Единият е Стоян Петков, а другият - Мартин Несторов. Съдия Панов трябвало да се яви във връзка с проверка, която прави комисията.

Самото писмо от комисията е връчено в отсъствието на Лозан Панов. Докато той е в командировка на 7 ноември 2018 г. на съдия Павлина Панова - заместник на председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия, е връчено писмо от трима служители на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

В писмото-отговор от председателя на ВКС до председателя на КПКОНПИ Пламен Георгиев, който е началник на Антон Славчев, пише: "Член 41, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на КПКОНПИ и на нейната администрация и чл. 104, ал. 1, т. 5 от ЗПКОНПИ регламентират призоваването и вземането на обяснения от граждани. Цитираните норми не предвиждат хипотеза за призоваване на председател на съдебна институция."

Недопустимо един председател на съд да бъде призоваван по този ред от държавен орган, чиито актове подлежат на съдебен контрол, категоричен е Лозан Панов. "Намирам, че няма правно основание за явяването ми в сградата на КПКОНПИ на посочената дата", пише Панов до председателя на антикорупционната комисия.

Снимка 388919

Източник: ВКС