В района на Кресна, в непосредствена близост до трасето на бъдещата АМ "Струма" (лот 3.2.2.), са извършени незаконни сондажи и са направени незаконни временни пътища с дължина над 7 километра. Това повдига съмнения за опорочаване и предопределеност на процедурата за избор на изпълнител на строителните дейности на отсечката от магистралата, информират от фондация "Антикорупционен фонд" (АКФ).

Фондацията е получила сигнал през месец декември 2018 година. След проверка съмненията са потвърдени. На посоченото място са извършвани неправомерни подготвителни и проучвателни действия по трасето на бъдещата магистрала, преди да има обявен спечелил участник в процедурата за избор на изпълнител. От АКФ допълват, че проучванията се извършват дори преди обявяването на обществената поръчка за изготвянето на техническия проект на участъка "Крупник - Кресна".

Направен е анализ на сателитни изображения, чрез който се установява периода на изграждане на незаконните временни пътища - те са направени във времевия интервал от юни до септември 2018 година.
За направата на пътищата е засегната и растителността в района.

При проверка на място са констатирани и следи от извършени вертикални сондажи, които са типични за проучвателни дейности в началните етапи на строителството на подобен проект.

Извадка от сравнителен анализ на сателитните снимки в района на пътя Кресна – с. Влахи, 27 юли–7 август 2018 г.

Източник: АКФ

Извадка от сравнителен анализ на сателитните снимки в района на пътя Кресна – с. Влахи, 27 юли–7 август 2018 г.

АКФ отбелязват, че терените, върху които са направени временните пътища и сондажите, са държавна собственост и попадат в района на "Държавно горско стопанство Кресна". Същевременно директорите на горските стопанства не знаят за съществуването на тези пътища и сондажи. Разрешение за такава дейност също не е издавано.

"Значителната част от пътищата и сондажите (около 6.4 км от общо 7 км пътища) са извършени в период преди публикуване на официалната страница на АПИ на решението за откриване на поръчката и на цялата налична информация, включително в частта "инженерна геология", предоставена на участниците в процедурата за избор на изпълнител на технически проект и строителство на участъка "Крупник-Кресна" от лот 3.2.2. и участъка "Обходен път на гр. Кресна" от Лот 3.3.", пишат от АКФ.

Изграждането на пътищата е освидетелствано от граждани, които го потвърждават пред фондацията.

АКФ подозира, че фирмата, която е направила незаконните пътища и сондажи, неправомерно е събрала допълнителна информация за терена с цел да използва данните като предимство в процедурата за избор на изпълнител.
Това от своя страна би нарушило принципа прозрачност и равнопоставеност на участниците в обществената поръчка.

Поради това фондацията настоява компетентните органи да разследват случая и да обявят публично кои са фирмите, извършили неправомерните проучвания, така че да се разсеят съмненията за корупционни практики, предвид значителните публични средства, които предстои да бъдат вложени в проекта - над 430 милиона лева без ДДС.

Фондацията също така призовава всички граждани, които разполагат с допълнителна информация, да се свържат и да я предоставят на АКФ.