Софийският районен съд разпореди за спиране на достъпа до интернет страници на фирми, представящи се за инвестиционни посредници, съобщават от Комисията за финансов надзор.

На свое заседание на 1 декември миналата година Комисията реши да изпрати искане до председателя на Софийски районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до интернет страници, описани в Решение на КФН № 862-ИП/19.11.2020 г.

Според решението сайтовете трябваше в срок до 23 ноември 2020 г. да са преустановили предлагането на инвестиционни услуги, защото са на лица, които нямат право да извършват инвестиционна дейност.

В срок до 24 часа, смятано от 14 януари 2021 г., трябва да се спре достъпът от територията на страната до 4-те посочени в искането на КФН интернет страници.