Защитих тезата, че Върховна касационна прокуратура разполага с необходимите инструменти, с които да въздейства, ако не пряко, то косвено за снижаване на нивото на полицейски произвол и административен тормоз.
Това каза Теодор Дечев, председател на Съюза за стопанска инициатива, след продължилата близо час среща с главния прокурор Велчев.

Той съобщи, че има много сигнали за депутатски безчинства. „Примерно депутатът Николай Коцев от Враца, известен като Ники Фотото, дори до такива нива слиза да контролира кой печели конкурсите за общинските пазари", посочи Дечев. Той е категоричен, че трябва да се намали ентусиазма на тези, които поръчват такива репресии.

Дечев съобщи още, че главният прокурор се е отнесъл с голямо разбиране към намерението на съюза да информира еврокомисаря по правосъдието за царящия в страната полицейски произвол, нарушаване на законността и нарастващи репресии. „Както очаквах, главният прокурор заяви готовността да изпрати екип на място тогава, когато се събере някаква критична маса преписки", добави Дечев.

Той каза, че съюзът има много сигнали и че ще окаже пълно съдействие на прокуратурата да получи необходимата информация за случаи на злоупотреби.

По думите на Дечев главният прокурор има голяма решителност да бъдат идентифицирани такива нарушители от типа на гражданин, който открито казвал, че срещу 4 000 лева можел да уреди назначения в МВР и се представял с визитка, на която пишело майор от резерва - консултант - психолог в ИПОН. „Главният прокурор е категоричен, че такива случаи трябва да бъдат решавани".

По-рано, на влизане при главния прокурор Борис Велчев, Дечев анонсира, че очаква да защити пред него тезата, че съдебната система също е фактор в икономиката.

„Най-лесно е да извадя няколко папки от нашите ходения по страната и да разкажа на главния прокурор конкретни случаи за проведен конкурс за шеф на Транспортна полиция по интернет в един регион, за случаи на народни представители, които силово са накарали хора да се откажат от спечелени конкурси, за човек, който срещу 4 000 лева урежда назначаване в МВР и да му подаря визитната картичка на този човек", каза Дечев.

Той веднага добави: „Такъв подход би бил цветановски" и подчерта, че фундаменталният въпрос, на който смята да наблегне в разговора, е, че действително съдебната система е фактор в икономиката. „Достатъчно е за едно предприятие да се забатачи едно дело и предприятието да се окаже на ръба на несъстоятелността", изтъкна Дечев.

„Разбира се ще говорим и по конкретиката, но главният въпрос е какво да направим, за да не бъде съдебната система негативен фактор в развитието на икономиката", каза Дечев. Той изрази надежда, че господин Велчев наистина ще предприеме мерки в посока към пресичане на полицейския произвол и на административния тормоз.

Дечев изтъкна още, че нещата вече излизат извън страната и отиват към съответните европейски институции - към Страсбург, към Люксембург. Дечев съобщи, че Съюзът за стопанска инициатива има готовност да сезира еврокомисарката госпожа Вивиан Рединг за извършваните нарушения в правораздаването и правозащитата в България и предположи, че текстът на писмото ще бъде приет на 3 юли.

Писмото ще бъде отправено чрез партньорската организация на Съюза UEAPME - представителната организация на занаятчиите, малките и средни предприятия пред Европейската комисия и чрез госпожа Душана Здравкова, съобщи още Дечев и добави, че Здравкова се ползва с доверието на госпожа Рединг и че съюзът вече работи с нея по релациите бизнес-съдебна система-правоохранителни органи.