Новоизбраният член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите - Стефан Петров, официално встъпи в длъжност.

Припомняме, той беше избран от проведеното на 13 и 20 март Общо събрание на следователите за избор на член на ВСС, като получи подкрепата на 287 души от 426 имащи право на глас.

От ВСС посочват, че Петров има над 31 години юридически стаж, изцяло в следствените органи на страната. Заемал е длъжностите "следовател" и "директор" на Окръжна следствена служба в Силистра и "следовател" в Националната следствена служба, като между 2014 г. и 2018 г. е в отдел 02 "Криминален" и е ръководител на Аналитичното звено, а от 2018 г. е следовател в отдел 01 "Специализиран".

Участва в ръководството на Камарата на следователите у нас и е сред първите членове на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет. Член е на Висшия съдебен съвет в периода от 2007 г. до 2012 г.

Стефан Петров е избран на мястото на Евгени Диков - член на Висшия съдебен съвет в периода от 2017 г. до 2020 г.

Стефан Петров вече не е следовател в НСлС

Стефан Петров вече не е следовател в НСлС

Той беше избран за член на ВСС