ТЕЦ "Марица-изток 2" вече няма разрешително за свръхзамърсяване, съобщават от "Грийнпийс".

Това реши Административният съд в Стара Загора по делото за разрешителното на ТЕЦ "Марица-изток 2", заведено от екологичните организации "Грийнпийс" - България и "За Земята".

Решението на съда се основава на тълкуването на Съда на Европейския съюз, който през март 2023г. реши, че централите не могат да работят, без да спазват екологичните изисквания, ако това ще допринесе за нарушение на нормите за качеството на въздуха.

Съдът също посочва, че разрешителното на централата не отчита общото въздействие от емисиите от серен диоксид на всички производствени и битови източници в района, както и важни данни за замърсяването. По този начин се излага на риск човешкото здраве и околната среда.

Централата е получила разрешението в началото на 2019 година, което й позволява да отделя серен диоксид близо два пъти над допустимото и живак - над четири пъти. Оттогава тя работи в нарушения на закона.

За да може да продължи работа, централата ще трябва да мине през процес по издаване на ново разрешително, което да гарантира, че се спазват съвременните норми за замърсяване със серен диоксид и живак. Тези норми могат да бъдат постигнати с намаляване на капацитета на централата или с ограничаване на работните ѝ часове. 

Централата вече работи с 30% от капацитета си и използва три-четири от осемте си блока. Причината е скъпата енергия, която предлага ТЕЦ-а, което прави намирането на клиенти все по-трудно. Дружеството разчита на квотата си за пазара за бита, която получи с политическо решение в средата на 2023 г.,с цената на увеличение на сметките на потребителите

Същите разрешителни имат и ТЕЦ "Ей И Ес Марица-изток 1" и на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3".

ТЕЦ "Марица-изток 2" може да обжалва решението пред Върховния административен съд.

Делото за комплексното разрешително на ТЕЦ "Марица-изток 2" ще се гледа отново

Делото за комплексното разрешително на ТЕЦ "Марица-изток 2" ще се гледа отново

Искането за дерогация трябва да вземе предвид и плана за качество на въздуха