Върховната административна прокуратура (ВАП) сезира три министерства да проверят незабавно дали незаконен добив на инертни материали от реките е довел до разливите им, съобщиха от ВАП.

Очаква се от екоминистерството, енергийното и вътрешното ведомство да направят съвместна проверка, която да установи нарушения на забрана от Закона за водите (ЗВ) и нарушения по от Закона за подземните богатства (ЗПБ) в случилите се наводнения при разливите на р. Струма и р. Места, а и другаде, като предпоставка за настъпилото бедствие.

Екоминистър Емил Димитров, енергийния министър Теменужка Петкова и на МВР Христо Терзийски трябва да проверят дали е възможно незаконен добив на инертни материали (наносни отложения и строителни материали) от коритата на реките да са довели до разливите им. Нужен е анализ на обстановката в страната, поради продължаващите обилни валежи.

Язовирите са пълни и жертви от наводненията няма
Обновена

Язовирите са пълни и жертви от наводненията няма

6844 са язовирите, които се наблюдават от ДАМТ. 82% са собственост на общините

Във ВАП е образувана преписка след информация в медиите. В нея са изложени доводи за връзка между незаконния добив на строителни материали и наводненията в части от Южна България (по поречието на реките Струма и Места).

Трябва да се прецени необходимостта от извършване на проверки за наличието на посочените нарушения и на други места на територията на страната, с цел предотвратяване на наводнения.

Придошлите води на р. Струма отнесоха понтонния мост край Благоевград

Придошлите води на р. Струма отнесоха понтонния мост край Благоевград

Той бе построен през есента на 2019 г.

Министърът на вътрешните работи следва да предприеме незабавни мерки в съответствие с правомощията си по чл.54 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).

Направените констатации, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях, както и санкциониране на виновните лица, включително постановени административни актове трябва да се отразят в обобщен доклад до ВАП в кратък срок. В него да се посочат и евентуални случаи на данни за извършени престъпления, изпращане на съответните прокуратури или органи на МВР.

Временно е спряно осветлението в тунел "Кочериново" на АМ "Струма"

Временно е спряно осветлението в тунел "Кочериново" на АМ "Струма"

От АПИ предупреждават шофьорите да се движат с повишено внимание