Прокуратурата сезира Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите и Министерство на туризма да предприемат необходимите действия заради нерегламентираното строителство на плажовете "Смокиня-Север" и "Каваци-Юг".

На 12 април тази година Окръжната прокуратура в Бургас се самосезира след публикации в медиите относно разораване на пясъчна ивица на плаж "Смокиня" в община Созопол. Бяха възложени проверки предотвратяването на нарушения и опазване на защитените обекти в защитените територии.

При проверките бяха установени административни нарушение, наложени бяха санкции и бе образувано досъдебно производство за извършено престъпление.

Въз основа на констатациите Окръжната прокуратура в Бургас чрез ВАП сезира МРРБ да прецизира законоустановени действия по реда на ЗУТ във връзка с констатираните и извършени нерегламентирани строителни дейности на територията на плажната ивица на морски плаж "Смокиня -север" и "Каваци-юг".

Нова проверка за плажа "Смокините-север"

Нова проверка за плажа "Смокините-север"

Ще се проверява дейноста на концесионера

МРРБ пък трябва да предприеме действия по премахването на преместваеми обекти, реализирани по издадени разрешения за поставянето на преместваеми обекти, невлезли в законна сила, а МРРБ трябва да прецени дали са взети адекватни мерки, относими към изпълнение на задълженията, произтичащи от законовата регламентация относно преместваемите обекти. Трябва да се прецени спазени ли са нормите за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителната електрическа мрежа, касаещи преместваемите обекти на територията на морски плаж "Смокиня", който попада под юрисдикцията на община Созопол.

Прокуратурата сезира МОСВ да прецизира законосъобразността на извършваните дейности на плажната ивица на морски плаж "Смокиня-север " и "Каваци-юг" в Созопол. При посочените нарушения трябва срочно произнасяне от страна на МОСВ за наличието на хипотезите на Глава шеста от ЗЗТ - чл.78 и 79 и 81, както и по чл.155, ал.2 ЗООС - налични основания за даване на предписание за преустановяване на конкретни дейности, които увреждат територията на морските плажове "Смокиня-север " и "Каваци-юг", попадащи в границите на защитена зона.

Премахват незаконно заведение за хранене на плаж "Каваци-юг"

Премахват незаконно заведение за хранене на плаж "Каваци-юг"

Няма разрешение от главния архитект на Созопол

Министерството на туризма трябва да прецизира одобряването на нова схема за поставянето на преместваеми обекти и съоръжения на територията на двата плажа. Ведомството трябва да проследи как се спазват договорите за концесия на морските плажове "Смокиня-север " и "Каваци-юг".

Информацията за предприетите действия, с които са ангажирани трите министерства, трябва да се обобщи в доклад и да се изпрати на ВАП и Окръжната прокуратура в Бургас до 23 юли.