Болницата в Смолян  ще получи ново медицинско оборудване.

Регионалните болници в Кърджали и Враца също ще бъдат снабдени с нова апаратура, съобщи радио Пловдив.  

Договорите за доставка ще бъдат подписани от заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Димчо Михалевски.