ВАП сезира кмета на София да провери дали се спазват нормативните изисквания за поддържането и опазването на зелената система на столицата.

Причината за назначената проверка е образувана преписка във ВАП по информация в медиите за недобро управление на зелената система на Столичната община, като описаните неблагоприятни обстоятелства засягат обществени интереси, свързани със запазване и подобряване на зелените площи в София.

Столичната община трябва да изпрати във ВАП становище по поставените въпроси, както и информация за предприети мерки, взети решения и постигнати резултати. В случай че при проверката се разкрият и други обстоятелства от значение за пълното изясняване на поставените въпроси, те трябва да се отразят в обобщаващия акт, както и съответните констатации с предприетите мерки от СО.

Докладът с резултатите от проверката трябва да бъде представен на прокуратурата в най-кратък срок.