От Върховната административна прокуратура организират проверка за законността по спазване на Закона за пътищата и подзаконови нормативни актове, съобщиха от ВАП.

Прокурорите ще проверят как се изпълняват две наредби за сигнализация на пътищата с маркировка.
Те са Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. и Наредба № 2 от 2001 г. Изпълнението трябва да се контролира от председателя на Агенция "Пътна инфраструктура" - за републиканските пътища и от кметовете на общини - за общинските пътища.

Механично разделят на три Закона за движение по пътищата

Механично разделят на три Закона за движение по пътищата

Новите три закона няма да намалят броя на загиналите по пътищата

Магистратите от ВАП ще гледат до колко са видими пътните знаци и другите средства за сигнализиране. При проверката ще видят и до колко маркировката съответства на нормативните условия. Ако има отклонения от тях, следва спешно да се поднови, пишат върховните прокурори.

Срокът на проверката е двумесечен. През юли във ВАП ще се получи обобщена информация.
В информацията, която ще получат върховните прокурори за пътната маркировка, ще бъдат включени нарушенията, предприети действия и издадените актове.

Протести в Плевенско заради разбитите пътища

Протести в Плевенско заради разбитите пътища

Дупките - широки до 2 метра, дълбок над 25 сантиметра

Целта на проверката е осигуряване на необходими предпоставки за безопасно и удобно движение по републиканските и общинските пътища, особено в летния период на засилено използване.