Варненската районна прокуратура е разпоредила проверка по реда на надзора за законност, която ще установява спазването на законовите разпоредби за хранене на децата в детските градини.

В проверката ще участват представители на Регионалната здравна инспекция и на Областната дирекция по безопасност на храните.

Тя трябва да установи има ли занижено качество на храните, както и цената на  продуктите, които се влагат в тях при приготвянето на храната на децата в детските заведения във Варна.

Ще се проверява на място откъде се снабдява с необходимите продукти за детското хранене дружеството, което отговаря за това, както и съдържанието на продуктите и тяхното съответствие на изискванията на Наредба №6 от 10 август 2011 г. за здравословното хранене на деца от 3 до 7 години.

Общонадзорната проверка на Районната прокуратура във Варна е разпоредена след публикация в електронен сайт по темата за храненето в детските заведения. 
Крайният срок за приключване и обобщаване на резултатите е 30 декември 2015 г.