Върховният административен съд окончателно разпореди, че трябва да се извърши екооценка на парк "Пирин" при спазване на законовите разпоредби.

Магистратите оставиха в сила решението на ВАС, с което беше отменено решението на министъра на околната среда и водите Нено Димов да не извършва екологична оценка на националния парк.

Административното дело беше образувано по касационна жалба на екоминистъра относно Решение № ЕО-1 от 01.03.2017 г., издадено от министъра на околната среда и водите да не се извършва екологична оценка на проект на актуализация на План за управление на Национален парк "Пирин" за периода 2014-2023 г.

Според ВАС обжалваното решение е правилно и трябва да бъде оставено в сила. Правилен е изводът на първата инстанция, че съгласно екологичната оценка е трябвало да бъде извършена едновременно с изготвянето на плана предвид неговите цели, териториален обхват и степента му на подробност.

Димов отново обжалва делото за екооценка на Пирин

Димов отново обжалва делото за екооценка на Пирин

Димов поставя МОСВ в парадокс - ведомството играе срещу природата в България

Петчленният състав приема в мотивите си, че в решението на тричленния състав е извършен детайлен анализ на приложимото национално законодателство, на приложимите актове от правото на ЕС и на поставени решения от Съда на ЕС относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда. Въз основа на тях е установено, че проектът за актуализация на ПУНП "Пирин" засяга областите туризъм, горско и селско стопанство, управление на водни ресурси, земеползване. Той очертава и рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, попадащи в изброените по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС.

Решението на ВАС е окончателно.

Припомняме, на 8 март 2019 г. ВАС реши, че планът за НП "Пирин" задължително трябва да мине екооценка - нещо, което Министерството на околната среда и водите (МОСВ) многократно се опитва да избегне.

Това беше третото разглеждане на делото за отказа на Димов да направи екооценка на парк "Пирин". С обжалването на Димов казусът ще влезе за четвърти пък във ВАС - за втори път пред 5-членен състав.

ВАС задължи Димов да направи екооценка на парк "Пирин"

ВАС задължи Димов да направи екооценка на парк "Пирин"

Екооценката е задължителна

На 26 април 2018 година 3-членен състав на ВАС взе същото решение като това от 8 март - че екооценката е задължителна. Това решение беше обжалвано от МОСВ пред 5-членен състав на ВАС, който в края на 2018 година върна делото за разглеждане пред нов 3-членен състав на ВАС.

Решението от 8 март беше именно на втория 3-членен състав на ВАС. Димов имаше 14-дневен срок за обжалване, съответно до 28 март (14 работни дни).

Припомняме и че на 16 януари миналата година петчленен състав на Върховния административен съд окончателно отмени промените в Плана за управление на Национален парк "Пирин".

И 3-членния, и 5-членния състав на ВАС тълкуват, че на територията на националните паркове се допускат единствено ремонтирането, но не и изграждането на нови спортни съоръжения. Тълкуванието на магистратите има забраняващ характер, което сложи край на създалото се напрежения около изграждането на втори лифт над Банско.