Тричленен състав на Върховния административен съд отхвърли жалба на независимия кандидат за кмет на София Мая Манолова срещу решение на ЦИК, с което е постановен отказ да се укаже на вестник "Труд" да премахне материал от онлайн изданието си.

Върховните съдии споделят становището, че материалът използва груб и на места циничен език, с който се накърняват честта и доброто име на кандидата, както и че се цели демотивиране на избирателите да гласуват за определен кандидат.

С над 340 мерки "Планът Манолова" реконструира София

С над 340 мерки "Планът Манолова" реконструира София

Манолова подчерта, че няма да бъде кмет в сянка и тя ще отговаря за мерките

Съдът обаче счита, че в конкретната хипотеза материалът не съответства на законовите изисквания за "агитационен материал" по смисъла на Изборния кодекс.

В чл. 183, ал. 1 изчерпателно и лимитативно са изброени точно кои са субектите, които изготвят и разпространяват агитационни материали. Това са кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети. По делото няма данни авторът на статията или собственикът на печатната медия да е някой от изброените в закона субекти.

Непротиворечива е и практиката на ВАС по подобни казуси.

Мая Манолова се кандидатира за столичен кмет
Обновена

Мая Манолова се кандидатира за столичен кмет

Очаква се още днес тя да подаде оставка като омбусман