Тричленен състав на Върховния административен съд нареди на граничните власти незабавно да преустановят връчването на наказателни постановления и електронни фишове за неплатени глоби на граничните пунктове Кулата-Промахон и Илинден-Ексохи, съобщиха от ВАС.

Определението на съда е окончателно.

Делото е образувано по частна жалба на адвокат И. Брусева срещу разпореждане на Административния съд в Благоевград, с което е отхвърлено искането й за "прекратяване на неоснователни действия по извършването на системни проверки" за невръчени наказателни постановления и електронни фишове по Закона за движението по пътищата и неплатени в срока за доброволно плащане глоби.

Върховните съдии изрично подчертават, че "с оглед на трайната съдебна практика на Конституционния съд, на Съда по правата на човека и на Съда на Европейския съюз, обстоятелството, че държавата не може да изпълни задължението си по връчване на електронни фишове и на наказателни постановления" и да събира вземанията си по тях, "не може да бъде основание за възпрепятстване на правото на напускане на страната".

В становището на ВАС се посочва, че "липсва законово правомощие на органите и на служителите на Главна дирекция "Гранична полиция" да извършват контрол по Закона за движението по пътищата, включително проверки за невръчени наказателни постановления и/или електронни фишове по ЗДвП и неплатени глоби в срока за доброволно плащане".

Проверките при преминаване на граничните пунктове може да бъдат свързани със самоличността на лицата, валидността и истинността на представените документи - лична карта или паспорт, се казва в решението на ВАС.