Върховният административен съд (ВАС) върна делото за бюджета на община Братя Даскалови на Административен съд - Стара Загора. С определение № 6376 от 15-ти май т.г. върховните съдии препоръчват да бъдат разгледани по същество оспорванията, внесени от кметове на кметства, съобщиха от ВАС.

Според кметовете на Медово и Плодовитово Решението за бюджета, внесен от кмета на Братя Даскалови - Иван Танев, е изцяло незаконосъобразно. То е прието при грубо нарушение на процедурата.

БСП прати бюджета на община Братя Даскалови в съда

БСП прати бюджета на община Братя Даскалови в съда

Хаосът, в който е обсъждан и гласуван финансовия план на общината, е недопустим

Направените предложения за ремонт на улици и мост, финансиране на спортен клуб, зала и ограда, не бяха подложени на гласуване по време на заседанията, припомнят жалбоподателите, които се противопоставиха на "утвърдения" финансов план. Ищците на жалбата подкрепят правомощията на кмета на общината да се упражняват след изрично решение на местния парламент.

От НАП съставили 18 акта на борсата в село Плодовитово

От НАП съставили 18 акта на борсата в село Плодовитово

Проверили всички МПС-та

През февруари четирима общински съветници, двама кметове от БСП и Местната коалиция "Заедно за община Братя Даскалови" внесоха жалба в Административния съд в Стара Загора против Решението за бюджета на Общината.

Преди месец и половина, Старозагорският административен съд остави без разглеждане жалбата им. Те не се примириха и с приетия с мнозинство ремонт на кметството в село Плодовитово, който не е отразен в бюджета. По време на заседанията на Общинския съвет не бе дадена възможност на кметовете на кметства да упражнят правото си на съвещателен глас.