Случайно разпределение на постъпващите дела въвежда от утре Административен съд София-град.

Процедурата за случайно разпределение на постъпващите дела е предвидена в Административно процесуалния кодекс (АПК), който влиза окончателно в сила от 1 март 2007 година, съобщиха от съда.

Разпределението на делата на съдия-докладчик ще става чрез софтуер, предоставен на съда от Висшия съдебен съвет.

По силата на закона Административен съд София-град започва работа в първия ден на месец март, като открива регистратура в Съдебната палата за прием на жалби и оспорвания на актове на администрацията.

Софийският административен съд, който е най-голям от създадените със закон 28 регионални административни съдилища, до момента няма определена сграда за обслужване на граждани и адвокати.