Върховния касационен съд измени наказанието на съдийката от Раднево Люба Петрова от наказание "една година лишаване от свобода" с "пробация".

Припомняме, Петрова беше осъдена за това, че в периода 29 - 30 март в качеството си на длъжностно лице - съдия в Районния съд в Раднево, е съставила официален документ с фалшиво съдържание.

Става въпрос за протокол от съдебно заседание, проведено на 29 март по частно наказателно дело за принудително настаняване на лечение, в който удостоверила неверни обстоятелства и изявления, с цел да бъде използван този документ като доказателство.

Тя е удостоверила неверни обстоятелства и изявления на прокурора и адвоката за прекратяване на производството, което не отговаря на истината. Вписала е и невярното обстоятелство, че е била снета самоличността на вещото лице по делото и че то е предупредено за наказателната отговорност.

Предадоха съдийката от Раднево на съд

Предадоха съдийката от Раднево на съд

След като беше отстранена от длъжност в края на месец май

С решение на Районен съд - Раднево тя беше призната за виновна и й бе наложено наказание от 1 година "лишаване от свобода", чието изпълнение беше отложено за срок от 3 години.

Според тричленния състав на ВКС има основателно оплакването за несправедливост на наказанието, тъй като определената присъда е несъразмерно тежка и не съответства на степента на обществена опасност на деянието и дееца. Магистратите посочват, че не е съобразено, че не става въпрос за личност с висока степен на обществена опасност, а за инцидентна проява. Не било отчетено също, че мотивът за извършване на деянието не е користен, а че всъщност става въпрос за неглижиране на служебни задължения.

По тази причина тричленният състав на ВКС измени определеното наказание с "пробация" с двете задължителни пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от 1 година и задължителни срещи с пробационен служител за срок от 1 година.

Цацаров иска отстраняване на съдия от Раднево

Цацаров иска отстраняване на съдия от Раднево

Обвиняват я в лихварство, лъжесвидетелстване, измама