Специализирано звено "Антикорупция" - СГП внесе обвинителен акт в Софийски градски съд срещу съдия Люба Петрова - съдия от Районния съд в Раднево. Обвинението е за извършено документно престъпление.

Припомняме, по искане на главния прокурор Сотир Цацаров и с решение на Съдийската колегия при Висшия съдебен съвет от 23 май, съдия Петрова беше отстранена от длъжност до приключване на воденото срещу нея наказателно производство.

Цацаров иска отстраняване на съдия от Раднево

Цацаров иска отстраняване на съдия от Раднево

Обвиняват я в лихварство, лъжесвидетелстване, измама

Обвинителният акт срещу Люба Петрова е за това, че в периода 29 - 30 март в Раднево, в сградата на Съдебната палата, в качеството си на длъжностно лице - съдия в Районния съд в Раднево, е съставила официален документ с невярно, фалшиво съдържание.

Става въпрос за протокол от съдебно заседание, проведено на 29 март по частно наказателно дело за принудително настаняване на лечение, в който удостоверила неверни обстоятелства и изявления, с цел да бъде използван този документ, като доказателство.

Тя е удостоверила неверни обстоятелства и изявления на прокурора и адвоката за прекратяване на производството, което не отговаря на истината. Вписала е и невярното обстоятелство, че е била снета самоличността на вещото лице по делото и че то е предупредено за наказателната отговорност.

Повдигнатото срещу съдия Люба Петрова обвинение касае умишлено престъпление от общ характер, извършено при изпълнение на служебните ѝ задължения на магистрат в Районен съд - Раднево.

Припомняме и , че това е второто наказателно производство, внесено в съда срещу Люба Петрова. Първото производство, внесено с обвинителен акт от СЗА, е за извършени от нея девет престъпления - лихварство, лъжесвидетелстване, измама, документно престъпление и престъпление по служба. То все още се разглежда от първоинстанционния съд - Софийски градски съд.