Открити са общо 94 нарушения по общинските пътища на територията, за която отговаря Апелативната прокуратура в Пловдив.

Прокуратурата е извършила проверка в регионите на Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Смолян, Хасково и Кърджали по спазване на Закона за пътищата.

Най-много са нарушенията в Пазарджишко – 48, в Смолянско – 29, в Старозагорско – 11, в Хасковско – 3, в Пловдивско – 2 и в Кърджалийско – 1.

33 от нарушенията са в община Пазарджик, като повечето са свързани с навлизане в пътищата с непочистени машини, замърсяване на платното с кал и др.

Много от нарушенията обаче са свързани с липсата на предупредителни табели или с поставени рекламни табели в нарушение със закона.

Така например, на територията на община Асеновград е констатирано, че на разклон за с. Сини връх и на разклон за с. Добростан са монтирани рекламни табели на самите пътни възли и кръстовища на общинските пътища, както и в непосредствена близост до указателните табели за населените места, което значително ограничава тяхната видимост и представлява нарушение на чл.26 ал.1 параграф 1, точка 8 от Закона за пътищата, посочват от прокуратурата.

В община Белово липсват предупредителни табели на три изхода на поземлени имоти към общински главен път. В община Батак рекламни табели са поставени без разрешение за изграждане и експлоатация в обхвата на пътя и на ограничителна строителна линия.

В регион Смолян нарушения са концентрирани на територията на община Доспат, където са констатирани две незаконни строителства върху общинска пътна мрежа, едно унищожаване на пътна настилка, 26 случая на складиране на дървен материал върху общинска пътна мрежа.

В област Стара Загора от общо 11  нарушения, седем са в община Казанлък и 4 в община Стара Загора. Нарушенията са свързани предимно с управлението на отпадъците на територията на двете общини.

Констатирани са три нарушения в област Хасково – на три обекта в община Маджарово, в района на общински път в отсечките Долни Главанак-Маджарово-Горно поле и Долни Главанак-Тополово/Златоустово, където са изградени оградни съоръжения – дървени колове с бодлива тел, попадащи в площта на обхвата на общинския път.

В община Крумовград има един случай на нарушение, извършено от дърводобивна фирма на около 4 км. от с. Черничево, общ. Крумовград. В община Крумовград е констатирано нарушения при товарене на дървесина в камиони, паркирани на пътните платна, без да бъдат поставени необходимите обозначения и сигнализация за осигуряване на безопасността на пътя, складиране на дървен материал върху банкети и отводнителни съоръжения и др.

Прокурорите от съответните районни и окръжни прокуратури са реагирали и изпратили писма до общините за незабавно отстраняване на констатираните нередности, като повечето от тях вече са изпълнени. 

От Апелативната прокуратура посочват, че липсва изработен механизъм за упражняване на ефективен контрол от страна на общинските власти по отношение на спазване на правилата за ползване на общинските пътища, установени в Закона за пътищата, Наредбата за специално ползване на пътищата и наредбите на съответните общински съвети, издадени на основание чл. 23 от Закона за пътищата. В тази насока са дадени указания от прокуратурата за подобряване на работата и упражняване на правомощията за търсене на административно-наказателна отговорност на виновните лица.