Военноокръжна прокуратура София отказа да образува наказателно производство по твърденията за инцидент с автомобила на НСО, обслужващ председателя на ВКС г-н Лозан Панов.

Във връзка с публикация от 06.06.2017 г. в сайта на "Правен свят" със заглавие "Колата на НСО, ползвана от г-н Лозан Панов, с развити болтове", Военноокръжна прокуратура - София се самосезира и извърши проверка. В хода на проверката са снети обяснения, изискана е документация и са изготвени експерти справки.

Прокуратурата се самосезирала за развитите болтове на колата на Лозан Панов

Прокуратурата се самосезирала за развитите болтове на колата на Лозан Панов

Според главния прокурор НСО е трябвало да сезира прокуратурата

С постановление от 19 юни ВОП - София отказа да образува досъдебно производство. Наблюдаващият прокурор е приел следното:

"не са налице достатъчно данни по смисъла на чл.211 от НПК, от които да се направи основателно предположение, че е извършено престъпление от сержант Я.Б.С., длъжностните лица от НСО, дежурен диспечер, дежурен по КТП са изпълнили служебните си задължение по обслужване на автомобил ....... peг. № ........., собственост на НСО. Няма данни за умишлено повреждане на лекия автомобил от трети лица."

Лозан Панов не се страхува за живота си

Лозан Панов не се страхува за живота си

С този шофьор Панов пътува от началото на поста си