Агенция Медиана представя изследване, проведено е в периода от 12 до 18 юли, като основните изводи, които извежда са, че обществото, като цяло, е дълбоко не наясно какво представлява "Съдебна реформа" - в какво се състои, какво се предлага - 86 % не знаят.

Като цяло, въвличането на обществото в публичен дебат за "Съдебна реформа" е твърде опасно. Общественото мнение е силно радикализирано, без идея за разделение на властите, за "силна ръка" и за "народно правосъдие" вън от правото. Идеята съдът да бъде подчинен и зависим от изпълнителната власт се споделя от 65 % от запитаните.

Всеки шести одобрява идеята съд и прокуратура да минат на пряко подчинение на Бойко Борисов, като едва половината са против тази идея.

Снимка 305436

Източник: Агенция Медиана

На практика, призивите за "съдебна реформа", "истинска съдебна реформа" и дебатите за това кой е виновен са довели единствено до задълбочаване на недоверието в правосъдната система.

В битката за правосъдна реформа няма "добри" в очите на обществото - има само "лоши" и още "по-лоши".

Опитът да се представи битката за правосъдна реформа като битка на "съд" срещу "прокуратура" завършва печално и за двете страни. Най-потърпевш от предлагането на тази схема е съдът. Оценките за неговата работа са по-ниски дори от тези на прокуратурата (които също са ниски).

Въпреки подчертания негативизъм, правосъдната система все още не е тотално неглижирана. Според една четвърт - 25% от хората, правосъдната реформа вече се прави, макар и частично; 20 % вярват, че прекият избор на ВСС може да подобри работата на правосъдната система; 10 % считат, че в последните 1-2 години работата на правосъдната система се е подобрила.

Като цяло, корените на основните проблеми в правосъдната система се виждат от обществото в три основни пункта - Корупция, политическа и олигархични зависимости, Безконтролност и безнаказаност на магистратите.

Снимка 305435

Източник: Агенция Медиана

Като цяло, рецептата на масовите обществени нагласи за "съдебната реформа" са - оставка на всички; съд (извънреден специален, народен) за всички; откриване на чисти, светли, некорумпирани и независими магистрати (които да заменят всички); контрол и санкции върху магистратите (в т.ч. и от страна на изпълнителната власт).

Една трета от хората си признават, че не знаят какво трябва да се прави, а 10 % смятат, че нищо радикално не трябва да се прави, а просто трябва стъпка по стъпка да се усъвършенства системата.