При проведеното днес повторно гласуване за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) са избрани следните представители на съдиите: Мария Терзийска, Явор Колев, Миглена Тянкова, Васил Петков, Даниела Александрова и Младен Димитров.

Това съобщи председателят на Избирателната комисия на Общото събрание на съдиите Мина Топузова - съдия във Върховния касационен съд. 

Гласували са 1411 от имащите право на глас 2197 съдии.

Общият брой на подадените действителни гласове е 1409 броя, като са регистрирани само 2 недействителни бюлетини от хартиения вот.

Избирателната комисия обяви, че Мария Терзийска - заместник-председател на Окръжен съд - Варна, е избрана за член на ВСС от състава на съдийската колегия. Тя е получила 721 гласа, което е повече от половината от действителните гласове.

За членове на ВСС са избрани и следващите петима кандидати, получили най-голям брой гласове, както следва:

Явор Колев - председател на Административен съд - Пловдив - 699 гласа; Миглена Тянкова - председател на Окръжен съд - Хасково - 676 гласа,; Васил Петков - председател на Окръжен съд - Ямбол - 645 гласа и Даниела Александрова - заместник-председател на Софийски районен съд - 591 гласа. 

Приключи изборът за представители на съдиите във ВСС

Приключи изборът за представители на съдиите във ВСС

С 64,22 % активност

Съгласно чл. 29н, ал. 4 от ЗСВ решението на Избирателната комисия подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му чрез Съдийската колегия на ВСС пред състав, състоящ се от трима съдии от ВКС и двама съдии от ВАС.

Припомняме, че гласуването продължи 2 дни. 

Вчера проведеният избор бе редовен, но нямаше избрани кандидати за членове от квотата на съдиите.

На втория тур съдиите избираха между всички 15 кандидати за членове на ВСС.

Решението на Избирателната комисия и протоколите са публикувани на интернет сайта на ВСС.

Гласуването за съдиите във ВСС продължава и утре

Гласуването за съдиите във ВСС продължава и утре

Гласували са 1442 души