С 64,22 % активност приключи изборът на представители на съдиите във Върховния касационен съд.

Точно в 18.00 часа председателят на Избирателната комисия Мина Топузова - съдия, обяви изборния ден за приключен. При повторното гласуване са гласували общо 1411 съдии.

В присъствието на кандидатите за членове на ВСС съдия Атанасов и на Дора Михайлова - заместник-председател на Окръжен съд - София, започна преброяването на хартиените бюлетини от Избирателна секция № 1. Като наблюдател присъства и Мария Милчева-Маринова - представител на Фондация "Български институт за правни инициативи".

По искане на петима от кандидатите в изборната процедура е осигурена възможност за визуализация при преброяването на всяка бюлетина.

Гласуването за съдиите във ВСС продължава и утре

Гласуването за съдиите във ВСС продължава и утре

Гласували са 1442 души

Окончателният резултат от избора ще бъде отчетен, след като председателят на Избирателната комисия въведе в информационната система за електронен избор резултатите от гласуването с хартиени бюлетини, в съответствие с данните от протокола от Избирателна секция № 1.

Чрез информационната система ще се сумира общият резултат от гласовете, подадени електронно дистанционно през интернет и чрез хартиените бюлетини. Отново чрез Системата за електронен избор, председателят на Избирателната комисия ще генерира резултатите от избора, които включват имената на избраните членове на Съдийската колегия от квотата на съдиите, както и броят на гласовете, с които е избран всеки.

Ако при повторното гласуване не е избран съответният брой членове с мнозинство повече от половината действителни гласове, за избрани се смятат получилите най-много гласове.

При равен брой гласове избраният или избраните кандидати се определят от Избирателната комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати.