Общо осем магистрати са носители на вируса COVID-19. От тях карантинирани са двама. Активните случаи сред съдебните служители са - 27, а общият брой на карантинираните е 17, съобщиха от ВСС.

Справката бе приета на заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Тя е актуална към 15 февруари 2021 г.

101 са отложените по обективни причини дела, съгласно т. II.6 от Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия за периода от 01 януари 2021 г. до 31 януари 2021 г. Справката съдържа информация за постъпилите във ВСС данни към 11 февруари 2021 г. Информация са подали общо 99 съдилища, от които в 25 има отложени дела

10 души във ВСС са с положителни PCR-тестове за COVID-19

10 души във ВСС са с положителни PCR-тестове за COVID-19

Осигурена е непрекъснатост на дейността и в условията на пандемия