Един член на ВСС и 9 съдебни служители от Администрацията на ВСС са дали положителен резултат при изследване с PCR-тестове за COVID-19 инфекция на 8 февруари 2021 г., съобщиха от Висшия съдебен съвет (ВСС).

От страна на ВСС, периодично се извършват изследвания с PCR и антигенни тестове на членовете на ВСС и служителите в АВСС за наличие на носители на коронавирсна инфекция - COVID-19. Последният е бил на 08 февруари 2021 г. Във ВСС е въведена смесена форма на работа - присъствена и дистанционна за служителите от администрацията на ВСС.

Дистанционната форма на работа за осигуряване на физическа дистанция между служителите е съобразена със следните социални групи: - служители от уязвимите групи - бременни жени, жени в процедури за ин витро, трудоустроени, с трайно намалена работоспособност 50% и над 50% и с хронични заболявания (в т.ч. артериална хипертония, сърдечни заболявания, диабет, чернодробни и респираторни заболявания), - служители на възраст над 60 г. - служители, които полагат грижи за малки деца, за които е преустановено посещението на детски ясли, детски градини или училища. - служители по тяхно заявление и преценка на съответния ръководител на структурно звено.

ВСС изслушва кандидатите за европейски делегирани прокурори

ВСС изслушва кандидатите за европейски делегирани прокурори

Процедурата ще продължи до 13 февруари

При ползването на отпуск от страна на съдебните служители се прилага нормативно въведените правила. До отмяна на извънредната епидемична обстановка и с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 служителите на АВСС са задължени да ползват лични предпазни средства в сградите на Съвета, а посетители се допускат само с лични предпазни средства при стриктно спазване на актуалните заповеди на главния секретар на ВСС и на министъра на здравеопазването.

На регистратурата на ВСС документи от куриери се приемат на изграденото гише, без допускане на външни лица в работното помещение. Осигурява се необходимата физическа дистанция и предпазни мерки. В регистратурата на ВСС са поставени защитни прегради.

Утвърден е План за действие на ВСС в случаи на коронавирусна инфекция COVID-19 на работното място и за осигуряване на непрекъснатост на дейността в условията на заразен служител и при карантина.

В сградите на Висшия съдебен съвет (ВСС) три пъти дневно се извършва дезинфекция с подходящи препарати от служители на администрацията, а 2 пъти седмично от специализирана фирма. Допълнително 2 - 3 пъти седмично се извършва озониране на помещенията, уверяват от съдебния кадрови орган.

Пленумът и колегиите на ВСС, на Постоянните комисии и други работни групи се провеждат дистанционно.

Съдии на протест пред ВСС - не харесват новата е-система
Обновена

Съдии на протест пред ВСС - не харесват новата е-система

Софтуерът затруднявал работата им