Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започна изслушване на допуснатите кандидати за европейски делегирани прокурори.

Главния прокурор Иван Гешев разясни начина на протичане на процедурата, като запозна кандидатите с етапите й - как ще протече изслушването, неговото времетраене и акцентите, които е необходимо да изложат - лична мотивация, професионална кариера, компетентност и познаване на Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура.

ВСС публикува списъка с кандидатите за европейски делегирани прокурори

ВСС публикува списъка с кандидатите за европейски делегирани прокурори

Приключи проверката на документите на магистратите, допуснати в процедурата

Той заяви, че процедурата ще бъде във формата на събеседване, за да бъдат избрани 10-те най-добри магистрати, които да бъдат предложени за европейски делегирани прокурори. Обвинител №1 обясни, че процедурата е сходна с тези от Германия, Чехия, Естония, Гърция, Италия, Люксембург, Испания, Нидерландия и други.

Изслушването ще продължи до 13 февруари, като в същия ден ще се проведе и гласуването. Прокурорската колегия на ВСС ще подложи на отделно гласуване по азбучен ред всеки един от магистратите. Всеки член на Колегията има право да гласува в подкрепа на повече от един кандидат, но не повече от броя на обявените 10 места за европейски делегирани прокурори.

35 магистрати искат да стават европейски делегирани прокурори

35 магистрати искат да стават европейски делегирани прокурори

Мандатът на европейските делегирани прокурори е 5 години