Шестимата членове от прокурорската колегия от Висшия съдебен съвет поискаха да оттеглят първото си предложение за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор Иван Гешев. Това стана ясно по време на пленума на ВСС.

Припомняме, че то бе внесено от Георги Кузманов, Огнян Дамянов, Йордан Стоев, Калина Чапкънова, Гергана Мутафова и Светлана Бошнакова, които поискаха освобождаването на Гешев за тежко нарушение на служебните задължения, свързано с взрива до кортежа на обвинител №1 и присъствието на израелския експерт на място по устно указание на главния прокурор.

Радостина Томова, адвокат на главния прокурор Иван Гешев, заяви, че е изненадана от решението на шестимата членове от прокурорската колегия на ВСС да оттеглят първото си предложение за предсрочно освобождаване на обвинител номер едно. Тя е учудена АПК ли ще се приложи, дисциплинарно производство ли ще се прилага, което затруднява както членовете на ВСС, така и самото производство.

Главният прокурор Иван Гешев смята, че не може да се оттегли предложението на шестимата членове от прокурорската колегия. Той няма нищо против да се разгледа тяхното искането за предсрочното освобождаване от длъжност на главния прокурор, за да се види колко е несъстоятелно.

Правосъдният министър Атанас Славов заяви, че ще трябва да се даде 10-15 минути почивка, за да може да се реши какво ще правят членовете на ВСС. В такъв случай, когато в Народното събрание някои изтегли законопроект, се свиква председателски съвет, даде пример той.

Славов призова дебатите за уволнението на Гешев да не са като за световната конспирация

Славов призова дебатите за уволнението на Гешев да не са като за световната конспирация

Новият правосъден министър се надява на стегната и обективна процедура

Главният прокурор Иван Гешев заяви, че ще участва в гласуването затова дали да бъде оттеглено предложението за шестимата членове на прокурорската колегия и ще гласува против прекратяване за искането за неговото отстраняване в първата част.

Атанаска Дишева запита членовете на прокурорската колегия на ВСС защо внезапно са решили да оттеглят предложението за предсрочно освобождаване на обвинител номер едно? Тя е възмутена от начина, по който се прави това предложение за оттегляне.

Тя обаче настоя за почивка, за да направи справка с учебниците възможно ли е да се случи подобно нещо - да се оттегли предложение след образувано вече дисциплинарно производство.

Дишева не е съгласна с твърденията, че мотивите за оттеглянето на първото предложение са ирелевантни.

Калина Чапкънова увери, че мотивите за оттегляне на първото предложение не са взети на емоционална плоскост, а са дълбоко премислени. За Чапкънова обаче не съществува ангажимент да ги обяви публично. "Моето действие не е безмотивно, но за мен не съществува ангажимент публично да оповестя този мотив, законът не ме задължава", коментира тя.

Олга Керелска също смята, че след образуване на дисциплинарното производство, вносителите от прокурорската колегия на ВСС не могат да оттеглят предложението за отстраняване на главния прокурор. Случаят не може да бъде заметен под килима, посочи Керелска.

Вероника Имова поиска също да чете учебниците - нещо, на което Огнян Дамянов се противопостави. Той все пак обеща да обясни мотивите за оттеглянето, но след като дебатите приключат. Според Георги Кузманов казусът не е описан и няма учебници, от които да се чете.

Според Даниела Марчева, Евгени Иванов и Боян Магдалинчев няма пречка да се приеме оттеглянето на първото предложение за предсрочно отстраняване на главния прокурор, без значение какви са мотивите за тяхното прекратяване.

Боян Магдалинчев смята, че целият дебат оставя усещането, че законодателната уредба прилича на старо палто с много кръпки - както могат да се правят предложения, така те могат да се и оттеглят.

Евгени Иванов пък недоумява как ще се накарат членовете на прокурорската колегия от ВСС да участват в процедурата по първото предложение, след като те самите не искат - щом тези магистрати са започнали процедурата, биха могли и да я прекратят. Очевидно е, че няма правила - Конституцията и законите са доста пестеливи.

След повече от три часа и половина дебати, правосъдният министър Атанас Славов подложи на гласуване искането на членовете на прокурорската колегия на ВСС за прекратяване на производството за предсрочно освобождаване на главния прокурор Иван Гешев.

Кадровиците гласуваха със 17 гласа "За" и 3 гласа "против". Така пленумът на ВСС прекрати първото производство за прекратяване предсрочно мандата на обвинител номер едно.