Министърът на правосъдието Мария Павлова е подписала днес второ искане за образуване на дисциплинарно производство срещу частния съдебен изпълнител (ЧСИ) Иван Чолаков с район на действие Софийски градски съд, за допуснати от него нарушения по изпълнително дело.

Отправеното искане до председателя на дисциплинарната комисия на Камарата на ЧСИ е във връзка с резултат от извършена проверка на Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт (ЗСВ) срещу ЧСИ Чолаков, по повод жалба на търговско дружество, по изпълнително дело.

Прокуратурата работи по скандалните фалшиви заповеди за „длъжници”

Прокуратурата работи по скандалните фалшиви заповеди за „длъжници”

Частните съдии нямали задължение да проверяват фалшивите документи

Установено е, че частният съдебен изпълнител Чолаков е поискал незабавен превод от банката на длъжника за сума, която не е била обезпечена, вместо той да е изпратил запорно съобщение, което би задължило банката да отговори дали има предходни запори върху сметката на длъжника.

Припомняме, на 22 февруари т.г. министър Мария Павлова поиска образуване на друго дисциплинарно производство срещу ЧСИ Чолаков във връзка с 5 констатирани нарушения по повод извършена проверка от Инспектората по жалба на физическо лице.

Името на ЧСИ Иван Чолаков изплува в публичното пространство покрай журналистически разследвания за измами по схемата "запис на заповед".

Освен посочените две искания за образуване на дисциплинарни производства, заради различни нарушения по други изпълнителни дела, Министерството на правосъдието е поискало образуване на две дисциплинарни производства срещу ЧСИ Иван Чолаков през 2016 г. и 2015 г. от дисциплинарната комисия на Камарата на ЧСИ.