Съставиха 9 акта и задържаха 45 куб. м дърва и два камиона при извършени проверки в ТП "Държавно ловно стопанство Каракуз", съобщават от ИАГ.

Два акта са съставени на лице, транспортиращо 2,5 куб. м немаркирани и непридружени с превозен билет дърва за огрев в землището на с. Правда, общ. Дулово.

При извършена проверка в землището на с. Звенимир, община Главиница са спрени за проверка два камиона, превозващи дърва. Установено е, че дървесината и в двете превозни средства е немаркирана и без документи.

Единият автомобил не е бил оборудван с устройство (GPS) за позициониране и проследяване на движението му. За установените нарушения са съставени 5 акта, дървата и превозните средства са задържани.

За неизпълнение на служебни задължения са съставени административни актове и на двама служители на ТП "ДЛС Каракуз".

При друга проверка горски инспектори на РДГ Берковица задържаха четири лица при транспортиране на незаконни дърва.

Нарушението е констатирано след получен сигнал за незаконна сеч в землището на с. Нефела, обл. Враца. При пристигане на място горските инспектори са заловили четири лица от ромски произход с три каруци, натоварени с незаконни дърва за огрев. Лицата са задържани за 24 часа. Задържани са също каруците и дървата.

При следващ случай, след получен сигнал за землището на с. Буковец, обл. Монтана, горски инспектори са установили извеждане на сеч в горски територии, собственост на физически лица. При справка в системата на Агенцията по горите станало ясно, че издаването на превозните билети било в нарушение на изискванията.