Два вида защитени птици иззеха от зоомагазин в столицата експерти от РИОСВ - София.

Проверката бе извършена днес, след подаден сигнал в столичната екоинспекция.

Конфискувани са два екземпляра - Малък воден бик и Воден кос (Гурльо), които са включени като защитени на територията на цялата страна в Закона за биологичното разнообразие.

За животинските видове, включени в този списък, се забранява препариране; притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

Забранени са и всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи и др.

На нарушителя е съставен акт.