Жребий в правосъдното министерство избра петте неправителствени организации, които ще участват в Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система през 2018 година.

За първото полугодие бяха избрани:

  • Съюзът на юристите в България;
  • Сдружение "Програма за развитие на съдебната система";
  • Национална мрежа за децата;
  • Фондация "Български адвокати за правата на човека" и
  • Фондация "Институт за пазарна икономика".

Припомняме, до жребия се стигна, след като в началото на месец август тази година Секретариатът на Съвета за съдебна реформа публикува на интернет страницата на Министерството на правосъдието покана за участие към неправителствени организации - юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на дейност в обществена полза, които са работили най-малко 5 години в областта на съдебната реформа и са реализирали през последните 5 години конкретни инициативи в тази сфера.

Крайният срок за кандидатстване и за двете полугодия на 2018 година беше 30 септември. За петте позиции в Съвета по съдебна реформа кандидатстваха 7 неправителствени организации. Организациите, които участваха, но не бяха изтеглени по време на жребия са Сдружение "Център на неправителствените организации в Разград" и Фондация "Български институт за правни инициативи". Те ще имат възможността да участват на заседанията на Съвета като гости.

Снимка 320342

Източник: Министерство на правосъдието

За второто полугодие на 2018 година бяха избрани следните неправителствени организации:

  • Фондация "Български институт за правни инициативи";
  • Национална мрежа за децата;
  • Фондация "Български адвокати за правата на човека";
  • Сдружение "Програма за развитие на съдебната система" и
  • Сдружение "Център на неправителствените организации в Разград".

От 1 юли до 31 декември 2018 година в Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система няма да участват НПО-тата Съюзът на юристите в България и Фондация "Институт за пазарна икономика". Те също ще има правото да присъстват на заседанията на Съвета като гости.

Жребият бе изтеглен от представители на медиите, в присъствието на членове на неправителствени организации и граждани.

Снимка 320343

Източник: Министерство на правосъдието