Съществени подобрения в правосъдието установи по мнение на граждани, ползвали съдебни услуги, национално проучване на ефекта от конкретни съдебни реформи.

Проучването е проведено от Алфа Рисърч и включва над 3000 граждани.

То се осъществява по линия на проект „Инициатива за укрепване на съдебната система на Американската агенция за международно развитие".

Отчетен е напредък в редица конкретни области - като бързина и ефективност на съдебните производства, предоставяне на услуги и достъп до информация.

Проектът тече от 4 години в България и обхваща 32 съдилища.

Изследването на Алфа Рисърч е установило, че удовлетвореността на гражданите, ползвали услугите на съдилищата, с които Американската агенция за международно развитие работи, е по-висока.

Гражданите отбелязват например по-голяма бързина на разглеждане на делата в тези съдилища и по-добри резултати по отношение на призоваване на свидетели, както и по-добро качество на обслужването.

В изследването се отчита и по-висока удовлетвореност на гражданите от информационните табла в съдилищата, както и по-голямото им одобрение за графиците на съдилищата.

Според Алфа Рисърч един от основните показатели за успех е мнението на гражданите, че очакват продължаване на подобренията в съдебната система и отделните съдилища.

Хората, които са ползвали услугите на съдилища, работи с Американската агенция са с 50% по-малко склонни да посочват съдебна грешка като причина за освобождаване на заподозрените по наказателни производства, в сравнение с районите на съдилищата, където Американската агенция не е предоставила помощ.

По-добра е работата на съдилищата, подпомагани от Американската агенция и по отношение на забавянето на делата.

Според изследването на Алфа Рисър тези заключения на гражданите се дължат на повишаването на откритостта, прозрачността и по-добрият достъп на информация в обхванатите от проекта съдилища.