Върху терена на Античния театър в Пловдив се строи в разрез с българското законодателство.

За това предупреждават от Съюза на архитектите в България.

Позицията им е по повод решението на Пловдивски апелативен съд от 29 октомври миналата година.

Според архитектите с това решение се легитимира  незаконната продажба и допускане на масирано застрояване върху  терена на археологическия паметник от национално значение.

От съюза на архитектите  категорично се противопоставят на всякакви опити за посегателство над уникалното ни културно наследство.

Всички извършени до момента административни действия, освен че са незаконосъобразни от гледна точка на българското законодателство, нарушават и ратифицираната от България Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство и Международната харта на ИКОМОС, посочват още от там.

Според архитектите община Пловдив и Националният институт за паметници на културата са извършили редица нарушения, свързани с продажбата и допускането на строителство върху терена на Античния форум в противоречие с приетия през 1998г. от Националния съвет по опазване паметниците на културата  режим за опазване на паметника забраняващ ново строителство.

Те допълват, че така на практика се застрашават шансовете на "Старинен Пловдив" за вписване в Листата на Световното наследство.

За съжаление очакванията ни от действията на отговорни институции не се оправдаха. На лице са неприключили прокурорски разследвания и абсурдни съдебни решения, посочват още от съюза.

С цел опазване на най-големия форумен комплекс, проучен досега на територията на  България, те призовават отговорните институции за незабавни действия за отмяна на всички решения, свързани с продажбата на терена на археологическия паметник.

Архитектите настояват и за спешна реакция, която да промени отреждането на терена с премахване на предвиденото застрояване и създаване възможност за експониране и възстановяване на археологическите структури и архитектурни елементи в открита среда.