Над 30 макета, фотографии, скици и видео-изображения на реализирани и планирани авангардни архитектурни проекти на един от най-успешните световни архитекти Норман Фостър са събрани в Националната галерия за чуждестранно изкуството.

За откриването на изложбата „Архитектурата на Норман Фостър" именитият архитект пристигна лично, заедно с представители на своя екип.

На откриването дойдоха и премиерът Сергей Станишев, и министърът на регионалното развитие и благоустройство Асен Гагаузов.

Екипът „Фостър и партньори" е осъществил изключително разнообразни и авангардни проекти за създаване и обновление на градска среда, обществена инфраструктура, летища, частни сгради и сгради с културно значение, офиси и дизайн на продукти. Много по-рано от редица други архитекти Фостър изследва устойчивите подходи към архитектурата.

Чувствителността към околната среда, залегнала в основата на философията на Фостър, не е ограничена до осъзнаване на климатичните промени, енергийна ефективност и ограничаване на въглеродните емисии или до мега-градовете и негативните ефекти от тяхното разрастване.
Отвъд тези аспекти, неговата стратегия отчита културните и исторически характеристики на мястото, за което е предназначен проектът, показвайки как архитектът трябва да работи в комплексния контекст на обкръжението.

Сред експонатите от софийската изложба е и макет на проекта „Черноморски градини" в България, който предвижда изграждане на курорт с нулеви въглеродни емисии, състоящ се от сгради, разпръснати по хълмовете върху площ от 220 хектара, в близост до Бяла.

В курорта се предвижда да няма никакви автомобили.

В него ще бъде запазен съществуващия релеф и растителност и ще бъде осигурена допълнителна енергия за нуждите му, която ще се произвежда от биомаса.
Стилът на единичните сгради, разпределени в групи, ще е близък до традиционната българска архитектура.

Едни от най-популярните проекти на екипа на Норман Фостър са обновеният стадион „Уембли" в Лондон, куполът на Райхстага в Берлин, летището в Хонконг.

В момента екипът работи по най-големия световен проект - летището в Пекин.