Парникът Две поредни вечери уникалното пространство на “Червената къща” ще създаде посредством “Парникът” на Пинтър един лабиринт, в който въпреки бясното ни препускане, изход така и не се намира. Драматургията на Деляна Манева по известния текст на Харолд Пинтър пасва идеално на първичния вид, който има Центърът за култура и дебат “Чевената къща”. Това е и една от предпоставките, този авангарден спектакъл да се превърне в един от хитовите проекти, случили се в ателието на Андрей Николов. Макар и привидно банални, проблемите, движещи представлението достатъчно убедително доказват силата си на деформатори на индивида. В една великолепно-автентична атмосфера, предразполагаща враждебност и подозрителност, актьорите по странен, но нетърпящ възражение начин, ни показват проблемите на властта, институциите, пораждащи гротескната амбиция. Работният екип създава едно динамично представление, разкриващо експресивните изразни средства на човешкото тяло в пространството. “Парникът” е посветен на Стоян Камбарев, заради изследванията му в областта на театралното пространство и драматургията на Харолд Пинтър.