Михаил Неделчев е новият лауреат на Националната Яворова литературна награда.

Наградата бе обявена в Чирпан при запалването на огъня на Яворовата поезия по повод 130-годишнината от рождението на поета.

За първи път наградата, която се присъжда пред пет години, се дава на критик. През 2003 г. неин носител бе поетът Иван Динков.

"През целия си съзнателен живот съм се занимавал с творчеството и живота на Пейо Яворов", споделя Неделчев.

Един от главните акценти в тазгодишните Яворови празници в Чирпан е представянето на факсимилното издание на личните бележници на Пейо Яворов, които съдържат непубликувани досега негови стихове и стенографски записки за Македония.