Реставрирани оръжия показва Регионалният исторически музей в Русе. Приключена е реставрацията и консервацията на 22 броя експонати от оръжейната сбирка на музея.

Сред тях са 5 броя пушки - капсулни, кремъклия, уинчестър, 5 броя кремъчни и капсулни пистолети, саби, тесаци, ятагани с позлата и спебърен обков, сред които е и най-старото датирано оръжие в колекцията.

Реставрацията е извършена от специалисти-реставратори от Плевен, тъй като в Плевенския музей консерваторите са се специализирали в областта на оръжията.

С извършената реставрация се поставя началото на подготовката на оръжейната колекция за нейното експониране в новата музейна сграда, ионформира Ruseinfo.

През последните години Русенският музей е договарял консервация на свои експонати, благодарение финансиране от различни проекти.

Тази дейност ще продължи и в бъдеще, тъй като консервационно-реставрационната лаборатория на музея е затворена до прокарване на водопровод към експозицията на открито Римска крепост Сексагинта Приста.