За Авторката:

Людмила Балабанова е родена на 18.VІ.1949 г. в гр. Нови пазар, но от едномесечна възраст живее в столицата. Завършва Техническия университет в София, където работи като главен асистент.

Aвтор е на четири поетични книги: "Драскотина от звезда", издадена с първия конкурс на Националния център на книгата (1993); "Светулката знае" (1996), "Песен на щурец", (33 хайку, 2002) и "Храна за луната" (2004), издадени от ИК Жанет 45. "Прашинки в слънчевия лъч" (хайку, 2007) е петата й поетична книга.

Съставител и редактор на антологията със 101 български хайку "Огледала" (на български, английски и френски език) и "Поети на тревите".

Член на Сдружение на български писатели. Председател на Хайку клуб София. Редактор за България на Световната Хайку асоциация. Участник във Втората конференция на Световната Хайку асоциация в Тенри, Япония, с доклад на тема: "Между Изтока и Запада". Участник във Втората Европейска Хайку конференция във Вадстена, Швеция, с доклада: "Метафора и хайку".

Носител на награди от конкурса на Мие Таймс, Япония, послучай 360-годишнината от раждането на Башо, от конкурса между участниците във Втората Европейска Хайку конференция и др.

По-важните й публикации в чужбина са в американското списание "Frog  Pond", словенското списание "Апокалипса" и др., както и в интернет-сайтове и  редица антологии, сред които европейската антология "From one sky to another", излязла във Франция през 2006г. и  пет японски антологии, последната от които е "Haiku Friends", излязла през 2007 г. в Токио и представяща двадесет автори от цял свят.

От поетичната книга „Сияния и сенки се гонят"

Неизкушеният

когато се смее
стъпва по пътека
покрита с борови иглички

когато плаче
свири на флейта
направена от сърце на върба

продължава така
продължава така

до усмивката на вечерницата